2015-02-02 20:10 #0 av: Lia

Goth är ju religiöst obunden. Men det betyder inte att alla idivider som tillhör subkulturen är ateister. Alla är olika, och tillhör således olika religioner - eller inga alls.

Så, tillhör du någon religion?